Handmatig picken (mutaties)

1. Open het mutatie overzicht

Uitleg
 1. Ga naar de menubalk en druk op "Mutaties" om het mutatieoverzicht te openen.

 2. In deze regels zie je de details van een mutatie.

  • Groen pijltje naar beneden staat voor een inkomende mutatie

  • Rood pijltje naar boven voor uitgaande mutatie

  • Twee blauwe pijltjes staan voor een voorraadcontrole

2. Een filter aanmaken

Uitleg

Door een filter aan te maken, kun je bepalen welke regels je wilt zien. Een voorbeeld kan zijn dat je alleen de mutaties met de status "In awachting" wil zien.

 1. Door op "Filters" te klikken wordt dit scherm getoont. In dit scherm kun je het filter instellen. In het voorbeeld is gekozen om de rijen te filteren op: "Status is Awaiting Approval". Awaiting approval staat voor de status "In afwachting", mutaties met deze status moeten worden gepicked door de orderpicker.

 2. Nu het filter is ingesteld zul je zien dat enkel de rijen welke voldoen aan deze voorwaarde worden getoond. Je ziet hier nu alleen de status "In afwachting".

3. Een geavanceerd filter maken

Uitleg
 1. Je kunt aan een filter extra filterregels toevoegen door op "+ Filter Toevoegen" te drukken. Je kunt kiezen uit verschillende instellingen voor deze extra filterregel:

  • En: Alleen de rijen die voldoen aan alle filter regels worden getoond.

  • Of: Alleen rijen die voldoen aan ÊÊn of allebei de filter regels worden getoond.

 2. Het filter in het voorbeeld in ingesteld op: "Status is Awaiting Approval En het type is OUT". Nu worden enkel de regels getoont welke de status "In afwachting" hebben en een uitgaande mutatie zijn. Dit zie je terug in deze resultaten, het rode pijltje staat voor uitgaande mutaties.

4. Een mutatie bekijken

Uitleg

Wanneer je een mutatie opent kom je in dit overzicht. Hier vind je de informatie van de mutatie.

 1. Hier zie je de artikelen welke klaar staan om gemuteert te worden.

5. Artikelen picken

Uitleg

Om een mutatie uit te kunnen voeren moeten de artikelen worden goedgekeurd. Dit kun je gebruiken om te controleren of je alle artikelen hebt gepicked.

 1. Selecteer de artikelen welke je goed wilt keuren.

6. Artikelen goedkeuren

Uitleg
 1. Druk op "Bulk", kies of je de geselecteerde artikelen wilt goedkeuren, afwijzen of wilt verwijderen uit de mutatie.

Het is ook mogelijk om artikelen af te wijzen, of van de picklist te verwijderen.

7. Voorraadlijn goedkeuren

Uitleg
 1. Nadat je in de vorige stap de artikelen hebt geselecteerd om goed te keuren wordt dit scherm getoond. Hier wordt weergegeven welke artikelen je op het punt staat goed te keuren, eventueel is het nog mogelijk om een opmerking achter te laten.

 2. Druk op "Goedkeuren" om de voorraadlijn goed te keuren.

8. Mutatie accepteren

Uitleg
 1. Nadat je de artikelen hebt goedgekeurd moet je de mutatie accepteren, hierdoor wordt de mutatie weergegeven als geaccepteerd. Daardoor beland deze in de volgende status waarin het mogelijk is om de mutatie door te voeren.

9. Mutatie aanvaarden

Uitleg
 1. Door in de vorige stap op "Mutatie accepteren" te drukken wordt dit scherm getoond, hierin is het mogelijk om eventueel een opmerking te plaatsen.

 2. Druk op "Aanvaarden" om de acceptatie te aanvaarden.

Last updated