Mutaties aanmaken, van BOM tot uitvoering

1. Het mutatie overzicht

Uitleg
 1. Ga naar de menubalk, navigeer naar "Voorraad" en druk op "Mutaties".

 2. Hier zie je een mutatie, aan het groene pijltje is te zien dat het een inkomende mutatie betreft. Aan de status "Uitgevoerd" zie je dat de mutatie al is uitgevoerd (afgerond).

2. Een filter instellen

Uitleg
 1. Door op "Filters" te drukken kun je een nieuw filter aanmaken. Hiermee kun je filteren op de mutaties in het overzicht. Het voorbeeld filter filtert op alle mutaties die voldoen aan de volgende voorwaarden: "Status is Awaiting Apporval (in afwachting)".

 2. Je ziet dat door het filter nu alleen mutaties worden getoond met de status "In afwachting".

3. Een geavanceerd filter instellen.

Uitleg
 1. Je kunt aan een filter extra filterregels toevoegen door op "+ Filter Toevoegen" te drukken. Je kunt kiezen uit verschillende instellingen voor deze extra filterregel:

  • En: Alleen de rijen die voldoen aan alle filter regels worden getoond.

  • Of: Alleen rijen die voldoen aan ÊÊn of allebei de filter regels worden getoond.

 2. Met het ingestelde filter zien we dat de getoonde mutaties enkel uitgaande mutaties zijn en deze allemaal de status "In afwachting" (Awaiting Approval) hebben.

4. Het overzicht van een mutatie

Uitleg
 1. Bij het openen van een mutatie of het aanmaken van een mutatie kom je in het overzicht. In het voorbeeld hebben we een mutatie geopend. Hier zie je de artikelen die toegevoegd zijn aan een mutatie.

5. Mutatieregel(s) selecteren

Uitleg
 1. Selecteer een artikel om deze te beoordelen.

6. Mutatieregels beoordelen.

Uitleg
 1. Druk op "Bulk", kies of je de geselecteerde artikelen wilt goedkeuren, afwijzen of wilt verwijderen uit de mutatie.

7. Mutatieregel goedkeuren

Uitleg
 1. Bij het goedkeuren/ afkeuren van de mutatieregels kun je nog een beoordelingsomschrijving achterlaten.

 2. Kies "Goedkeuren" of "Afwijzen".

8. Mutatie accepteren

Uitleg
 1. Druk op "Accepteer Mutatie" om de mutatie te accepteren.

9. Acceptatie bevestigen

Uitleg
 1. Hier heb je de mogelijkheid om nog een omschrijving met de acceptatie mee te geven.

 2. Druk op "Aanvaarden" om de acceptatie van de mutatie te aanvaarden.

10. Mutatie uitvoeren

Uitleg
 1. Hier zie je de mutatieregels (artikelen) welke klaar staan om gemuteerd te worden. Aan het groene vinkje kun je zien dat het artikel is goedgekeurd.

 2. Druk op "Mutatie Uitvoeren" om de mutatie uit te voeren.

11. Bevestig de uitvoering

Uitleg
 1. Bevestig door te drukken op "Uitvoeren", hierdoor worden de wijzingen aangebracht in het magazijn.

Last updated