Mutaties inkijken en goedkeuren

1. Het mutatie overzicht

Uitleg
 1. Ga naar de menubalk, navigeer naar "Voorraad" en druk op "Mutaties"

 2. Hier zie je het overzicht van alle mutaties.

 3. Met deze tools is het mogelijk om de tabel te personaliseren. Met deze tools kun je het volgende doen:

  • Kolommen: Hier kun je kolommen aan/uit zetten, waarmee je kolommen kunt tonen of verbergen.

  • Filters: Hiermee kun je filteren, door een filter in te stellen kun je bijvoorbeeld enkel de mutaties met de status 'in afwachting' tonen.

  • Grootte: Hiermee kun je de grootte aanpassen van de tabel.

  • Sjablonen: Hiermee kun je na het instellen van een filter, dit filter opslaan onder een eigen naam. Hierdoor kun je hem de volgende keer onder sjablonen aanklikken waardoor het niet meer nodig is een nieuw filter aan te maken.

2. Filteren van de mutaties

Uitleg
 1. Met de functie "Filters" is het mogelijk om een eigen filter te maken. Het voorbeeld filter filtert op alle rijen in de tabel welke gelijk zijn aan haar voorwaarden: "Status is ACCEPTED(Geaccepteerd)". Door dit filter worden alleen nog de mutaties getoond met de status "Geaccepteerd".

 2. Zoals je ziet worden nu alleen nog mutaties getoond met de status "Geaccepteerd".

 3. Je kunt een bestaande mutatie openen door op de naam van de mutatie te klikken. Om een nieuwe mutatie te maken klik je op "+ Voorraadmutatie Maken" om een nieuwe mutatie te maken.

3. Een mutatie uitvoeren

Uitleg
 1. Hier zie je de artikelen welke klaar staan om gemuteerd te worden.

 2. Hier zie je de details van de mutatie.

 3. Hier zie je de huidige status van de mutatie.

 4. Door hier te klikken op "Mutatie Uitvoeren" voer je de mutatie uit, door de mutatie uit te voeren worden de wijzingen bij punt "7" uitgevoerd op het magazijn.

4. Uitvoeren bevestigen

Uitleg
 1. Nadat je in de vorige stap op "Mutatie uitvoeren" hebt gedrukt wordt dit scherm weergegeven. Druk nogmaals om "Uitvoeren" om je keuze te bevestigen.

5. De mutatie is uitgevoerd

Uitleg
 1. Je ziet nu de nieuwe status staan "Uitgevoerd", de mutatie is uitgevoerd.

 2. Druk op "Terug" om terug te gaan naar het mutatieoverzicht.

Last updated